Kovin tunttuu kolokolle ilimanala lämpimmiin jäläkkeen, mutta kaikesta huolimata -

 

      HAUSKOO WAPPUVA!