....varttavasten- jalansyten-piätäkauten sanommaan UUVEN VUOJEN LUPPAAKSENI: -lupasin ellee päivästä toiseen iliman mittään erityis ehtoja, jos elinpäevii riittää tämän vuojen!

Siinä se omassa arvossaan ja yksinäesyyvessään;).