Juhannus on sitten tältäkesältä paremmalla puolella (niin se herrain tekemä juhannus). Perjantain/uaton ja lauantain/1.pyhän lossasi vettä ja oli aika kolleeta. Eillen sitten jo aurinkokkii salli tulla näkösälle eikä satanna. Nyt sitten ollaan vasta alaku päivässä ja näyttäs ihan hyvältä aurinko paistaa ja lämmintäkkii ihan sopivasti.

Niin tuon pienenkesän selostusta jollei joku satu sitä tietämmään entuuvestaan.  Aekannaan oli vanaholla ihmisillä tapana sannoo jotta jos on pienikesä kylymä (kevväästä-juhannukseen) niin isokesä (juhannuksesta- etiäpäen) on lämmin. Isä-ukko aekannaan näetä minulle on selostanna ja kahtopa kesällä auringonlaskusta iltasilla onko seuraava päevä poutanen vae satteenen. Talavella piti kirjoo ja niistä sitten tutkaili, millon on heinätyöt alettava (poutasta/sateetonta), kun heinä kuivattiin luokoloilla ja kasattiin yöksi rukoloihin jottei yö kaste kastele. Aumulla tuas levitelttiin yö kasteen kuivettuu nurmelta ja kun oli kuivunneet tarpeeksi kuiviksi kasattiin rukoloihin ja sapilailla kannettiin latoon. Minäkkii kerkesin jo olla näissä hommissa mukana, vaekkakkii keskenkasvunen olin vielä.

Tuas tuli löpistyy sitä sun tätä:))  

Hyvvee alakanutta viikkoo tuas!